Usługi
Ises sp. z o.o. 

ul. Zródlana 4
80-175 Gdańsk

tel.: (58) 302-36-16
e-mail: biuro@ises.pl